Byly volby, byly.

čtvrtek 24. březen 2011 08:50

Naše modlitebna dnes

Tuhle neděli, u nás, v evangelickém sboru. Volilo se staršovstvo sboru, což je v našem případě sedm presbyterů a tři náhradníci. Faráře si budeme volit za pár měsíců. Dozrál čas, abych Vám něco o nás řekla. Teda - napsala :-).

"Českobratrská církev evangelická (ČCE) stručně zvaná evangelická existuje v dnešní podobě od prosince 1918, kdy brzy po vzniku Československé republiky došlo ke sloučení českých sborů církve reformované a luterské. Většina těchto sborů vznikla po vydání tolerančního patentu roku 1781, kdy bylo dovoleno těm, kteří zůstali věrni víře svých předků, aby se přihlásili k jednomu ze dvou evangelických vyznání". O  spojení obou evangelických církví se uvažovalo a diskutovalo i dříve, ale až vznikem Československa nastal "čas příhodný".

Z názvu lze odvodit, že se ČCE hlásí k České reformaci, k Janu Husovi a husitskému hnutí, církvi podobojí i Jednotě bratrské s posledním biskupem Janem Amosem Komenským. Patří do společenství reformačních církví. Jako znak (logo) církve bývá používán kalich s otevřenou Biblí; může být i kříž.

Nejvyšším správním orgánem ČCE je volená synodní rada, v jejímž čele stojí dva statutární zástupci - synodní senior/ka (volba z farářů) a synodní kurátor/ka (volba z laiků), kteří společně podepisují právní listiny a zastupují církev na veřejnosti i před zákonem.

Základní jednotkou ČCE je farní sbor evidovaný Ministerstvem kultury. Sbor hospodaří samostatně podle rozpočtu schváleného sborovým shromážděním. Dbá přitom hospodárnosti a pokynů nadřízených správních orgánů a shromáždění. Navenek sbor společně zastupují farář/ka a kurátor/ka.

Farní sbory pro určitou přehlednost a lepší komunikaci se sousedními sbory patří do 14 vyšších celků, obvodů = seniorátů, které spravují volení zástupci z příslušných sborů.

Farní sbor tvoří evangelíci (jednotlivci i celé rodiny), kteří žijí v určité oblasti. Každý člen ČCE se může podílet na správě svého sboru. V čele sboru stojí staršovstvo, volené celým sborem a v čele staršovstva pak zvolený kurátor/ka. Členům staršovstva se říká starší nebo presbyteři. Právo volit má každý člen, kterému je osmnáct let a více, právo být volen je od jednadvaceti let. Volební období trvají obvykle šest let. Každý sbor si rovněž volbou povolává svého kazatele, což mohou být muži nebo ženy. Většina z nich má svou vlastní rodinu (a často velmi početnou :-).

Farní sbor, kam patřím i já, má sídlo v Benešově u Prahy (je součástí pražského seniorátu); zhruba 300 členů; kazatelskou stanici ve Vlašimi a velký územní rozsah (tzv. diasporu) - patří k nám mnoho obcí a jejich okolí - Votice, Týnec n. Sázavou, Louňovice, Trhový Štěpánov, Mirošovice, Vlašim, Benešov...

Už by ty informace mohly stačit, což? Pokud budete přece chtít ještě něco vědět, tak webové stránky ČCE jsou tady a webové stránky našeho sboru zde .

A jako ostatní evangelíci a jako ostatní křesťané i já věřím v Boha Otce a Syna a Ducha svatého. Toť ten největší základ.

P.S. Jen doplnění k perexu - do staršovstva jsem kandidovala, zvolena jsem byla a mám z toho radost.

Pozn. Při psaní tohoto textu jsem listovala v několika brožurkách, nejčastěji : Pojď a přesvědč se sám (Jiří Gruber), Zásady ČCE (Jos.L.Hromádka), Evangelická identita (SPEK), Cesta života (Josef Smolík)

 

Miroslava Nulíčková

Miroslava Nulíčková

Miroslava Nulíčková

Psát bych zkusila třeba o "našem" zloději, o hlídání vnoučat, o studentech, o pubertě nejmladší dcery; možná o prvních láskách, o nemocech, o nelegálním software, o venčení pejska, o městě, o vlacích, o netopýrech...

Jsem máma, babička, teta, kmotra, manželka, sestra, dcera. A taky kamarádka a bývalá kolegyně. A ještě učitelka (taky bývalá, jsem už důchodce). Nejsem nula, jsem NULI.

REPUTACE AUTORA:
0,00

Seznam rubrik

Tipy autora

Co právě čtu

  • Jiří KAMEN: Kinžál
  • Jan PÁSEK: Tančili jsme holanďana
  • Pavla SMETANOVÁ: Pod cypřišem se sklenkou ouza
  • Zuzana ZAJÍCOVÁ: Drsný život zralé ženy
  • Naďa DUBCOVÁ: Nepravidelný deník české rentiérky

Co právě poslouchám

  • Poletíme?