Adamus Trajanus Beneschovinus

čtvrtek 10. únor 2011 08:50

Adam Trajan Benešovský v Piešťanech
zlatyfond.sme.sk

Když počátkem loňského listopadu přišla do našeho evangelického sboru v Benešově pozvánka na "hudobno-poetické popoludnie pri príležitosti spomienky na evanjelického farára - exulanta a básnika ADAMA TRAJANA", byli jsme trochu na rozpacích. Nikdo z nás neměl o tomto muži ponětí. Přitom samotný program na neděli 14.listopadu naznačil, že jde o významného člověka: byl mu věnován celý den; dopoledne služby Boží v evangelickém kostele s kázáním našeho faráře Tomáše Trusiny; odpoledne uctění památky u jeho sochy v městském parku za spoluúčasti představitelů města a lázní; navečer pásmo slova a hudby spolu s několika jeho básněmi opět v evangelickém kostele. Nedalo mi to a leccos jsem si o něm zjistila.

Adam Trajan Benešovský (též Trojan) se narodil roku 1586 v Benešově v rodině literárně činných učitelů a kazatelů. Od jeho otce, Jana Trajana Turnovského, který dlouhá léta působil v Benešově jako utrakvistický kněz, pocházejí dochované hudební sladby. Adam se stal roku 1609 bakalářem na pražské univerzitě, studoval bohosloví. V roce 1615 byl ordinován na kněze. Roku 1617 se oženil, později byl povolán k církevní správě do Vimperka. Po bitvě na Bílé hoře, když se nezřekl Kalvínova učení, byl odsud vypovězen (1621). Zdržel se krátce v Kašperských Horách, ale brzy zvolil exil. Odešel do Uher, pobyl na několika místech a zakotvil na Slovensku. Nejsou známa všechna místa jeho pobytu, ale je prokázáno, že se stal správcem exulantského církevního sboru v Drahovcích a v Trenčíně. Je autorem českých a latinských spisů a básní; také překládal. Datum a místo jeho úmrtí není doloženo.

Ale abych se vrátila k těm  Piešťanům. O pískovcové skulptuře Adama Trajana jsem se zmínila v úvodu (a přiložila foto k článku), na lázeňském mostě jsou citáty z jeho básně a největší piešťanské sídliště se jmenuje Trajanovo. Proč to vše? Roku 1642 totiž publikoval oslavnou báseň SALUBERRIMAE PISTIENSES THERMAE (Uzdravujúce piešťanské kúpele), kterou věnoval jako novoroční dar předním mužům i občanům slavného království Uherského a podepsal se "Adam Trajan - Čech z Benešova, duchovný pastier cirkevnej obce v Drahovciach, Magister slobodných umení". Ocituji kousek:

"Kúpele zriedka sú prázdne, aj počas celého roku,
keď čas to dovolí, vždycky ktokolvek vítaný je.
Najvačšie zástupy ludí však sa sem schádzajú na jar,
keď sa už v príjemnom vánku slniečkom vyhrieva vzduch
a Fébus zasa svoj povoz vysoko k oblohe dvíha
a v jeho lúčoch sa kúpe, vyhrieva celučká zem,
jas jeho prelestný žiarou zalieva každú vec na nej"

Tato báseň se nyní na Slovensku dostala do zlatého fondu, čili mezi 1382 digitalizovaných literárních děl. Vyplnila se tak kratičká charakteristika Adama Trajana z doslovu překladatele Augustína Rebra (1979): "... z jeho mena dýcha tajomnosť minulosti a z jeho veršov zase velkosť budúcnosti ..."

Použila jsem při svém amatérském pátrání tyto zdroje:
Evanjelická encyklopédia Slovenska, Bratislava 2001
Uzdravujúce piešťanské kúpele, Piešťany 1999
Soběhrdský bratr, číslo 65, Soběhrdy, Benešov 2010
Wikipedie, Adam Trajan
zlatyfond.sme.sk, Trajan-Benesovsky

Miroslava Nulíčková

Miroslava Nulíčková

Miroslava Nulíčková

Psát bych zkusila třeba o "našem" zloději, o hlídání vnoučat, o studentech, o pubertě nejmladší dcery; možná o prvních láskách, o nemocech, o nelegálním software, o venčení pejska, o městě, o vlacích, o netopýrech...

Jsem máma, babička, teta, kmotra, manželka, sestra, dcera. A taky kamarádka a bývalá kolegyně. A ještě učitelka (taky bývalá, jsem už důchodce). Nejsem nula, jsem NULI.

REPUTACE AUTORA:
0,00

Seznam rubrik

Tipy autora

Co právě čtu

  • Jiří KAMEN: Kinžál
  • Jan PÁSEK: Tančili jsme holanďana
  • Pavla SMETANOVÁ: Pod cypřišem se sklenkou ouza
  • Zuzana ZAJÍCOVÁ: Drsný život zralé ženy
  • Naďa DUBCOVÁ: Nepravidelný deník české rentiérky

Co právě poslouchám

  • Poletíme?